STYRELSEN 2020

Tommy Görloff, Ordförande 
Tfn 0703 98 72 15
Epost tommy@curt-nyberg.se

Mikael Hamstedt, Sekreterare 
Tfn 0708 87 71 66
Epost mhamstedt@gmail.com

Göran Öhlund, Kassör
Tfn 0703 92 15 20
Epost goran.ohlund@gmail.com

Tobias Skarphagen
Tfn 0703 74 60 75
Epost tobias.skarphagen@smamineral.com

Ulla-Britt Bernander
Tfn 0706 86 54 81
Epost ullabritt.bernander@gmail.com

Marina Svensson
Tfn 0739 51 27 27
Epost marina.svensson@hotmail.com

Björn Eklöf
Tfn 0735 69 52 02Epost Bjorneklof39@outlook.com

Kontakta styrelsen vid ev frågor, bokningar: info@bungeaur.se