Att bli medlem kostar 100 kr per år.

Som medlem får Du ta del av den årliga verksamhetsberättelsen samt tillgång till att hyra lotshuset.

Kontakta styrelsen: info@bungeaur.se

INBETALNING VIA BANKGIRO: 119-1329

Varmt välkommen!