Eftersom Bungeör hör till samma fastighet som Bungenäs var ön i flera decennier otillgänglig för allmänheten på grund av militärens aktiviteter.

Efter att KA3 lade ner år 2000 har flera ägare passerat, Vasallen, Peab och nu DK Properties AB (tidigare Diös och Kuylenstierna).

På 70-talet tillbringade ägaren Joachim Kuylenstierna delar av somrarna i lotshuset ute på Bungeör och Bungenäs blev en plats för sommarlovens äventyr

Ägare av Bungeör är samma som Bungenäs, Joachim Kylenstierna.