Komihåg slåttern på Bungeaur 2021-07-10 mellan 09.30 – 13.00!

Transport sker med egna båtar.

Se mer info här!

Välkomna!

Styrelsen