Nu kan man läsa om 2021 års planerade aktiviteter under menyval ”Aktiviteter”
Du kan även läsa aktuella protokoll under menyval ”Om föreningen” underval ”Protokoll”