Bungeaur.se får ny webplats. Den byggs om i det i dag absolut vanligaste programmet wordpress.