Verksamhetsberättelse för 2014

Föreningen har under året haft 123 medlemmar. Styrelsen har haft 4 protokollförda möten. Det har genomförts 10 aktivitets/arbetskvällar.

Det har varit 5 deltagare i genomsnitt vid aktiviteterna. Arbetet har bestått i att underhålla bord och grillplatser och de gamla kabelmärkena är nu färdigställda efter en del motgångar.
Slåtterdagen genomfördes 19 juli med ett femtontal deltagare. Det röjdes sly och klipptes gräs runt stigarna och lotshuset.

Utflyktsdagen/ internationella fyrdagen genomfördes 16 augusti, då gästades vi också av föreningen träibaten som deltog med 6 båtar, enmänningar och tvåmänningar. Efter genomförd rundvandring åts rökta flundror med tillbehör. Det fanns givetvis möjlighet att beskåda fyren, vilket ett trettiotal av de fyrtiofem besökarna passade på att göra. Styrelsen vill framföra ett stort tack till Sjövärnskåren för hjälp med transporter.

Föreningen har som gåva från Bungemuset fått en seglande lotsbåt. Båten är 24 fot lång (7,20m) och riggad som en tvåmänning, hon är byggd av Per Hamstedt 1850-1918. Hon byggdes till Janne Stuxberg som var lots på Bungeör. Det krävs en del arbete att få i ordning på den, förhoppningen är att få henne klar till nästa sommar. Rundhult och segel finns och är i bra skick. Vi får se vad det blir för kostnader, blir det för dyrt får vi försöka att skaffa sponsorer.

Mikael Hamstedt, Anders Lindkvist, Tommy Gjörloff,
Ulla-Britt Bernander, Tobias Skarphagen, Olle Lindquist, Björn Eklöf