Välkomna till verksamhetsåret 2022

Årsmöte 2022-03-26 kl 13.30 i Båtklubbens lokal.
Tonny Westerberg håller ett föredrag på årsmötet