Verksamhetsberättelser

Bungeaur Hembygdsförening

(Bungeör)

I strävan att bevara Bungeörs kulturminnen och säregna natur.


Verksamhetsberättelse för Bungeaur Hembygdsförening 2014;


Föreningen har under året haft 123 medlemmar. Styrelsen har haft 4 protokollförda möten. Det har genomförts 10 aktivitets/arbetskvällar.


Det har varit 5 deltagare i genomsnitt vid aktiviteterna. Arbetet har bestått i att underhålla bord och grillplatser och de gamla kabelmärkena är nu färdigställda efter en del motgångar.

Slåtterdagen genomfördes 19 juli med ett femtontal deltagare. Det röjdes sly och klipptes gräs runt stigarna och lotshuset.


Utflyktsdagen/ internationella fyrdagen genomfördes 16 augusti, då gästades vi också av föreningen träibaten som deltog med 6 båtar, enmänningar och tvåmänningar. Efter genomförd rundvandring åts rökta flundror med tillbehör. Det fanns givetvis möjlighet att beskåda fyren, vilket ett trettiotal av de fyrtiofem besökarna passade på att göra. Styrelsen vill framföra ett stort tack till Sjövärnskåren för hjälp med transporter.


Föreningen har som gåva från Bungemuset fått en seglande lotsbåt. Båten är 24 fot lång (7,20m) och riggad som en tvåmänning, hon är byggd av Per Hamstedt 1850-1918. Hon byggdes till Janne Stuxberg som var lots på Bungeör. Det krävs en del arbete att få i ordning på den, förhoppningen är att få henne klar till nästa sommar. Rundhult och segel finns och är i bra skick. Vi får se vad det blir för kostnader, blir det för dyrt får vi försöka att skaffa sponsorer.


Mikael Hamstedt            Anders Lindkvist        Tommy Gjörloff


Ulla-Britt Bernander       Tobias Skarphagen     Olle Lindquist


Björn Eklöf

.

    Verksamhetsplanen för Bungeaur Hembygdsförening 2013;


   - Vi har sökt bygglov för mastskuret och hoppas få det färdigt under året.


   - Fortsatt röjning på ön och vi skall göra ett försök att rensa upp i och vid   

     fruktträdgården och brunnen.


   - En slåtterdag i itten av juli där vi slår av gräset runt lotshuset och stigarna på ön,

     efter det tänkte vi genomföra ett samkväm för slåtterfolket.


   - Utflyktsdagen blir 17 eller 18 augusti lite beroende på vädret, det är samtidigt 

     internationella "Fyrdagen". Arbetskvällarna fortsätter som vanligt.


   

    Nedan visar lotshuset som även går att hyra för medlemmar - kontakta styrelsen för ev förfrågan

Lotshuset
Hårt arbete

Copyright 2013 © All Rights Reserved Bungeaur Hembygdsförening                                                                                                                     Producerad av Joachim Mårtensson