Hembygdsföreningen

Bungeaur Hembygdsförening

(Bungeör)

I strävan att bevara Bungeörs kulturminnen och säregna natur.

Bungeaur Hembygdsförening


Hembygdsföreningen bildades 2001 med målet att "bevara Bungeörs kulturminnen och säregna natur".


Antalet medlemmar överstiger nu (2013) över 100.


Trots att Bungeör är en relativt liten ö finns där en hel del för en hembygdsförening att sysselsätta sig med. Förutom att umgås och göra trevliga utflykter i "ingemansland".


Den senaste renoveringen gällde den 16 meter höga stormvarningsstång som återinvigdes den 16 augusti efter att ha legat på backen i över 20 år. Den användes för att varna för annalkande vindar. Prognoser telegraferades från Stockholm.

Lotsarna hissade sen tratt, kon eller klot i olika konstellationer beroende på vindriktning och vindstyrka.


Från början var signalerna som hissades utförda i trä. De som nu återbördats till Bungeör, efter att ha vårdats av Fårö hembygdsförening, är tillverkade i galvaniserad plåt. Efter visst mankemang med hur tratten ska fästas för att inte gå i spinn i den för dagen ganska hårda blåsten hissas den i topp.


Gotländska hurrarop - hoj, hoj, hoj, hurra - bärs med vinden mot Fårö och champagnen korkas upp. Regnskuren har blåst bort och åter lämnat plats för solen.

- Det här är ett bra exempel på vad hembygdsföreningar ska göra; lära, förstå, förmedla och bevara, summerar Calle Brobäck.

Glatt arbetslag och medlemmar i föreningen

(från vänster);


Roger "Sverre" Svensson

Sanna Svensson

Mikael "Micke" Hamstedt

Bertil Eklund

Ylva Johansson

Lisbeth Eklund

Arne Eklund (på stegen)

Lars "Lasse" Jakobsson

Stefan Possner

Tommy Görloff

    Verksamhetsplanen för Bungeaur Hembygdsförening 2013;


   - Vi har sökt bygglov för mastskuret och hoppas få det färdigt under året.


   - Fortsatt röjning på ön och vi skall göra ett försök att rensa upp i och vid   

     fruktträdgården och brunnen.


   - En slåtterdag i itten av juli där vi slår av gräset runt lotshuset och stigarna på ön,

     efter det tänkte vi genomföra ett samkväm för slåtterfolket.


   - Utflyktsdagen blir 17 eller 18 augusti lite beroende på vädret, det är samtidigt 

     internationella "Fyrdagen". Arbetskvällarna fortsätter som vanligt.


   

    Nedan visar lotshuset som även går att hyra för medlemmar - kontakta styrelsen för ev förfrågan

Lotshuset
Hårt arbete

Copyright 2013 © All Rights Reserved Bungeaur Hembygdsförening                                                                                                                     Producerad av Joachim Mårtensson