Om Bungeör

Bungeaur Hembygdsförening

(Bungeör)

I strävan att bevara Bungeörs kulturminnen och säregna natur.

Bungeaur Hembygdsförening


Hembygdsföreningen bildades 2001 med målet att "bevara Bungeörs kulturminnen och säregna natur".


Antalet medlemmar överstiger nu (2013) över 100.    Verksamhetsplanen för Bungeaur Hembygdsförening 2013;


   - Vi har sökt bygglov för mastskuret och hoppas få det färdigt under året.


   - Fortsatt röjning på ön och vi skall göra ett försök att rensa upp i och vid   

     fruktträdgården och brunnen.


   - En slåtterdag i itten av juli där vi slår av gräset runt lotshuset och stigarna på ön,

     efter det tänkte vi genomföra ett samkväm för slåtterfolket.


   - Utflyktsdagen blir 17 eller 18 augusti lite beroende på vädret, det är samtidigt 

     internationella "Fyrdagen". Arbetskvällarna fortsätter som vanligt.   

   

Copyright 2013 © All Rights Reserved Bungeaur Hembygdsförening                                                                                                                     Producerad av Joachim Mårtensson